Trả lại và quyền rút tiền

Trả về và điều kiện

 

1. Trả về lỗi sản xuất.

Người dùng có thể quay lại THE INDIAN FACE, bất kỳ sản phẩm nào có lỗi sản xuất. Có tính đến bản chất của các sản phẩm được ký hợp đồng, Người dùng sẽ có một khoảng thời gian một tháng để liên lạc với THE INDIAN FACE nó không phù hợp với họ. Nếu vượt quá thời gian này, mọi thiệt hại sẽ do Người dùng đảm nhận.

Để chính thức trả lại, Người dùng phải liên hệ THE INDIAN FACE trong khoảng thời gian một tháng, đến địa chỉ liên hệ @ theindianface .com, cho biết sản phẩm hoặc sản phẩm được trả lại, đính kèm một bức ảnh và một danh sách chi tiết về các khiếm khuyết được tìm thấy trong đó

Một lần THE INDIAN FACE đã nhận được thông tin liên lạc từ Người dùng, nó sẽ thông báo cho bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc xem có trả lại sản phẩm hay không. Trong trường hợp trả lại tiền, THE INDIAN FACE Nó sẽ chỉ cho Người dùng cách thu thập hoặc gửi sản phẩm bị lỗi đến văn phòng / kho của họ.

Mỗi sản phẩm được trả lại phải không được sử dụng và với tất cả các nhãn, bao bì và, khi thích hợp, tài liệu và các yếu tố phụ kiện ban đầu đi kèm với nó. Nếu người dùng không tiến hành theo cách này, THE INDIAN FACE bảo lưu quyền từ chối trả lại.

Khi sản phẩm được nhận và lỗi được xác minh, THE INDIAN FACE sẽ cung cấp cho Người dùng khả năng thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm khác có đặc điểm giống hệt nhau, trừ khi tùy chọn này về mặt khách quan là không thể hoặc không tương xứng với THE INDIAN FACE.

Trong trường hợp do thiếu hàng, không thể vận chuyển một sản phẩm khác có đặc điểm giống hệt nhau, Người dùng có thể chọn chấm dứt hợp đồng (nghĩa là hoàn trả số tiền đã trả) hoặc yêu cầu giao hàng cho một mẫu khác mà Người dùng tự nguyện chọn.

Việc phân phối sản phẩm có các đặc điểm giống hệt nhau hoặc kiểu máy mới mà Người dùng chọn, nếu phù hợp, sẽ được thực hiện trong 3-5 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày THE INDIAN FACE Người dùng sẽ xác nhận việc thay thế sản phẩm bị lỗi hoặc vận chuyển mẫu mới.

Việc thay thế, gửi một mô hình mới hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ không bao hàm các chi phí bổ sung cho Người dùng.   

Nếu Người dùng chấm dứt hợp đồng, THE INDIAN FACE sẽ thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền đã trả cho Người dùng khi mua sản phẩm bị lỗi.

THE INDIAN FACE thông báo cho Người dùng rằng thời hạn trả lại số tiền đã trả sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà Người dùng sẽ sử dụng khi mua sản phẩm.

2. Rút tiền.

Trong trường hợp Người dùng không hài lòng với các sản phẩm nhận được theo đơn đặt hàng của mình, Người dùng, theo Luật chung về bảo vệ người tiêu dùng và người dùng, sẽ có khoảng thời gian mười bốn (15) ngày để trả lại toàn bộ của đơn đặt hàng hoặc, nếu bạn thích, bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào tạo nên tổng số đơn hàng và tất cả mà không bị phạt và không cần phải nêu lý do.

Tuy nhiên, Người dùng phải chịu chi phí trực tiếp cho THE INDIAN FACE, cho dù bạn trả lại đơn hàng đầy đủ hay quyết định chỉ trả lại một số sản phẩm trong đơn hàng.

Để chính thức trả lại, bạn phải liên hệ THE INDIAN FACE tại địa chỉ liên hệ @ theindianface .com, bằng cách gửi một biểu mẫu rút tiền hoàn chỉnh đi kèm với các Điều khoản và Điều kiện này dưới dạng PHỤ LỤC 1. Sau khi nhận được thông báo nói trên, THE INDIAN FACE Nó sẽ chỉ ra cách gửi đơn đặt hàng đến văn phòng hoặc kho của nó.

 

THE INDIAN FACE không chịu trách nhiệm đối với công ty chuyển phát nhanh mà Người dùng thuê để trả lại đơn đặt hàng. Theo nghĩa này, THE INDIAN FACE khuyến nghị người dùng rằng yêu cầu công ty chuyển phát nhanh cung cấp cho bạn bằng chứng giao hàng một khi chuyển phát nhanh đã ký gửi sản phẩm trong văn phòng của THE INDIAN FACE, để Người dùng biết rằng sản phẩm đã được gửi chính xác đến THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE không chịu trách nhiệm đối với địa chỉ nơi Người dùng gửi đơn đặt hàng để trả lại. Nó phải luôn luôn là văn phòng của chúng tôi trong trường hợp của châu Âu. Nếu chúng tôi không có xác nhận giao hàng và người dùng không xuất trình biên lai giao hàng, THE INDIAN FACE sẽ không chịu trách nhiệm cho sự mất mát và chính người dùng sẽ phải yêu cầu công ty vận tải đã ký hợp đồng.

Chi phí trả lại đơn hàng (như chi phí vận chuyển thông qua các công ty chuyển phát nhanh) sẽ do Người dùng chịu trực tiếp.

Sản phẩm phải không được sử dụng và với tất cả các nhãn, bao bì và, khi thích hợp, tài liệu và các yếu tố phụ kiện ban đầu đi kèm với nó. Nếu Người dùng không tiếp tục theo cách này hoặc nếu sản phẩm bị hư hỏng, Người dùng chấp nhận rằng sản phẩm có thể bị khấu hao hoặc rằng THE INDIAN FACE  trở lại có thể bị từ chối.

Một lần THE INDIAN FACE kiểm tra xem thứ tự có trong tình trạng tốt không THE INDIAN FACE sẽ tiến hành trả lại tổng số tiền mà Người dùng đã trả.

Nếu Người dùng quyết định trả lại đơn hàng đầy đủ, THE INDIAN FACE sẽ trả lại cho Người dùng tất cả số tiền mà anh ta đã trả và nếu anh ta chỉ trả lại bất kỳ sản phẩm nào, chỉ có phần tương ứng với những sản phẩm đó sẽ được trả lại.

THE INDIAN FACE thông báo cho Người dùng rằng thời hạn trả lại số tiền đã trả sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà Người dùng sẽ sử dụng khi mua sản phẩm. Trong mọi trường hợp, THE INDIAN FACE sẽ trả lại số tiền đã thanh toán sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp, trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được sản phẩm trả lại.

 

Chính sách đổi sản phẩm

THE INDIAN FACE không thừa nhận thay đổi giữa một sản phẩm được Người dùng mua cho một sản phẩm khác được cung cấp trên Trang web.

Trong trường hợp Người dùng muốn thực hiện thay đổi trong sản phẩm, họ phải thực hiện quyền rút tiền của mình so với quy định tại khoản 6.2 và sau đó mua sản phẩm mới mà họ muốn.